Ta backup av MSSQL med My Little Backup

My Little Backup er et verktøy for sikkerhetskopi og gjenoppretting av MSSQL-databaser.

1. Gå til http://mlb.fastname.no.

2. Logg inn med databasenavn, brukernavn og passord som du har fått fra oss.

3. Når du er innlogget kan du klikke på «Backup databases» til venstre. Følg veiviseren for å utføre en backup.