SRV-oppføringer

Kunder kan ha behov for SRV-oppføringer i DNS, ofte i forbindelse med at Office 365 benyttes.

Instruksen fra Microsoft vil ser omtrent slik ut:

Du legger til dette i DNS ved å logge inn i kontrollpanelet vårt. Se hvordan du utfører endringer i DNS-panelet her