Slik setter du opp «DSN-less connection» på Windows-server

Denne koden kan du bruke for å benytte såkalt «DSN-less connection» til en Access-database på en Windows-server hos oss. Dette gjør at du ikke trenger å sette opp en ordinær DSN-kobling.

«DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=» & Server.MapPath(«..\db\database.mdb»)

(Eksempelet ovenfor forutsetter at din database ligger i db-mappen på ditt webhotell).