Registrere domene

Du registrerer et domene ved å først sjekke om domenet du ønsker er ledig. Bruk vårt domenesøk for å sjekke dette.
Får du opp domenet som ledig, står du fritt til å registrere/bestille domenet.
Skal du registrere et .no-domene, må du også akseptere en såkalt egenerklæring ved registreringen.
Det er meget viktig at informasjonen du fyller inn i bestillingsskjemaet er korrekt. Denne informasjonen vil også stå på whois-oppslag for domenet (oppslag for eierinformasjon).
Merk at all eierinformasjon for domenenavn er offentlig tilgjengelig via whois-oppslag.(Eksempel: http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/?query=fastname.no).