PHP

PHP er et akronym for «PHP: Hypertext Preprocessor». PHP er et server-side script, som betyr at koden ligger på webserveren og kjøres derfra. Når en bruker kommer inn på din nettside, vil han ikke se kildekoden, men resultatet av HTML-koden som PHP-koden genererer.

PHP er et nyttig verktøy for å lage dynamiske websider. HTML har ikke muligheten til dette. Med PHP kan du programmere mot databaser, filer, XML og en hel del mer. PHP er nyttig fordi du eksempelvis kan bruke PHP-koder som gir mulighet til oppdatering av nettsiden din direkte i nettleseren. PHP kan brukes til det HTML ikke klarer. Verdens mest brukte bloggverktøy, WordPress, er utviklet med PHP.

PHP benyttes ofte sammen med databaseverktøyet MySQL for å lagre data i en database.

FastName støtter PHP på alle sine Linux-servere, uten tillegg i prisen.