Microsoft ASP.NET

ASP.NET er et webapplikasjons-rammeverk utviklet og markedsført av Microsoft. Rammeverket gir brukere muligheten til å programmere dynamiske websider, webapplikasjoner og webtjenester. ASP.NET ble først utgitt i Januar 2002 med versjon 1.0 av .NET Framework og er etterfølgeren til Active Server Pages (ASP). ASP.NET er bygget på Common Language Runtime (CLR).

ASP.NET 4.0 er Microsofts siste generasjon av «Active Server Pages»-teknologi. Både ASP og ASP.NET brukes blant annet av webdesignere for å lage dynamiske, databasedrevne websider. ASP.NET er forskjellig fra sin forløper ASP på to viktige felt:

– Man kan kode sidene i kompilerte språk som VB, C++, C# og Perl.
– Man kan benytte «code-behind»-moduler, slik at man kan skille helt mellom koden og selve designet av sidene.

Man kan uten problemer blande både ASP.NET, ASP og andre typer sider på ett og samme webområde, så lenge webserveren har støtte for programmeringsspråkene. ASP.NET-filer gjenkjennes ved at filendelsen er .aspx.

Det er støtte for ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5 og 4.0 på alle Windows-webservere hos FastName, uten tillegg i prisen.

Har du behov for å endre ASP.NET-versjon, så må vi sette opp dette manuelt for deg. Ta i så fall kontakt per e-post på support@fastname.no.