Kan ikke sende e-post

Det kan være flere årsaker til at e-post ikke blir sendt, men i de aller fleste tilfeller skyldes det at man benytter den forhåndsdefinerte porten i e-postprogrammet eller appen. Denne er i mange tilfeller satt til port 25, men dette må endres til nedenforstående innstillinger.
Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 587 (STARTTLS) eller 465 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord
Hvordan man endrer dette i e-postprogrammet sitt varierer fra program til program.

» Sjekk våre guider for hvordan du utfører endringer i en rekke programmer.

Feil ved sending av e-post kan også skyldes at du har glemt å skru på «My outgoing server requires authentication»/»Min server krever godkjenning» i kontoinnstillingene for utgående e-postserver. Autentisering/godkjenning skal gjøres med din e-postadresse og tilhørende passord.