Hvordan endre kontaktinformasjon på kundeforholdet?

For å endre kontaktinformasjon logger du deg på kontrollpanelet.

Gå til «Innstillinger» (1) og «Kundeopplysninger» (2). Gjør endringer der du ønsker. Velg «Lagre kontaktinformasjon» (3) til slutt.