Hva er stien til Perl på Linux?

Stien til perl: /usr/bin/perl

Dette gjelder samtlige Linux-servere hos oss.