Enkelt e-postscript med ASPEmail

Dette er et enkelt eksempel på hvordan man lager et script for utsendelse av e-post med ASPEmail fra ASP. Du finner flere eksempler her.

<%
‘Variabler
‘Sett inn utgående server SMTP
strMailSMTP = «mail.fastname.no»
‘Sett inn kontoinformasjon for avsender
strSMTPLogin = «ola@domenenavn.no»
strSMTPPassword = «kontopassord»

‘Sett inn avsenderadresse
FromEmail = «ola@domenenavn.no»
‘Sett inn mottakeradresse
ToEmail = «kari@domenenavn.no»
‘Sett inn epostens innhold
MailSubject = «Emnefelt»
MailMessage = «Innhold»

 

‘Oppretter objektet

Set objMail = Server.CreateObject(«Persits.MailSender»)
With objMail

.Host = strMailSMTP

.Username = strSMTPLogin

.Password = strSMTPPassword

.From = FromEmail

.AddAddress ToEmail
.Subject = MailSubject
.Body = MailMessage
.Send
End With
‘Lukk alltid objektet etter bruk
Set objMail = Nothing
%>

Begrensninger på sending av e-post fra webhotell:

– Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer
– Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
– Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
– Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Se mer i vår tjenesteavtale.