Endringer av e-postoppsett

FastName vedlikeholder sine e-postsystemer og endrer innkommende og utgående e-postserver. Vi innfører også kryptering på all e-post. Dette vil kreve at du utfører noen endringer i innstillingene/oppsettet i e-postprogrammet ditt eller appene dine.

» Se guider for endring i e-postprogrammer og apper nedenfor

Du skal ikke slette kontoen din, kun endre innstillinger på eksisterende konto.

 Innkommende innstillinger

IMAP (anbefalt oppsett):
Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 143 (STARTTLS) eller 993 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

POP3 (alternativt oppsett):
Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 110 (STARTTLS) eller 995 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

Her kan du lese forskjellen på IMAP og POP

 Utgående innstillinger

Både for IMAP- og POP3-konto:
Servernavn: mail.fastname.no
Portnummer: 587 (STARTTLS) eller 465 (SSL/TLS)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

Her finner du guider for endringer av e-postoppsett:

Dersom du trenger bistand til endring av oppsett på noen av dine enheter; kontakt oss.