Begrensninger ved sending av e-post

Generelt

Det er ikke tillatt å benytte FastName sine servere til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk har FastName rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelser av epost til personlige e-postadresser uten at mottaker har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slik e-post. Eksempel på personlige e-postadresser er fornavn.etternavn@firma.tld, navn@firma.tld, osv. Ved rapportering om slik misbruk har FastName rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelse av nyhetsbrev fra epostkontoer eller webhotell som ligger hos FastName. For utsendelse av nyhetsbrev kreves det en dedikert IP-adresse. Ved svartelisting av denne IP-adressen er Kunden selv ansvarlig for å sørge for hvitelisting.

Ved uforholdsmessig mye spam inn til FastName sine epostservere har FastName rett til å blokkere IP-adresser og hele geografiske områder uten å varsle Kunden. Kunden vil ikke kunne motta e-post fra de sperrede områdene eller de sperrede IP-adressene i perioden blokkeringen er aktiv.

Dersom Kundens e-post belaster over den avtalte lagringsmengde, skal FastName informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Begrensninger ved sending fra epostkonto

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.
Og følgende begrensninger gjelder for samtlige e-postadresser tilknyttet ett domenenavn:
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2000 mottakere i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 7500 mottakere i løpet av 30 dager.

Begrensninger ved sending fra webhotell

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Hentet fra våre avtalebetingelser.