ASP

Active Server Pages (ASP) er et server-side scripting-miljø som man kan bruke for å bygge interaktive web-sider og kraftige web-applikasjoner på Windows-webservere. Når serveren mottar en forespørsel etter en ASP-fil, prosesserer den server-side scripts (scripts som blir kjørt på serveren) som ligger i filen, for så å bygge den siden som skal sendes til nettleseren. I tillegg til å inneholde server-side scripts, kan ASP-filer også inneholde HTML (inkludert client-side scripts) samt kalle opp komponenter (som er registrert på serveren) for å utføre forskjellige oppgaver, eksempelvis koble seg til en database. Scriptspråket som benyttes i ASP-filer er enten JScript eller VBScript.

– ASP er basert på Microsoft-teknologi
– ASP står for Active Server Pages
– ASP er et program som kjøres i IIS
– IIS står for Internet Information Server
– IIS kommer som en gratis komponent med Windows 2000/2003-server
– En ASP-fil er det samme som en HTML-fil, men en ASP-fil kan i tillegg inneholde tekst, XML og scripts
– Scripts i en ASP-fil kan kjøres fra serveren
– En ASP-fil har endelse «.asp»

FastName.no har støtte for ASP på sine Windows-servere, uten tillegg i prisen.