ÆØÅ i domenenavn og e-postadresser

I denne guiden får du viktig og nyttig informasjon om registrering av .no-domener med nasjonale tegn og spesialtegn.

1) Regler
2) Viktig teknisk informasjon
3) Aktuelle linker


1) Regler

Hver organisasjon kan registrere 100 domenenavn, inkludert domenenavn med nasjonale tegn.

Man kan alternativt registrere domenenavn på sitt eget personnummer. Da er det en grense på 5 domenenavn og du vil måtte generere en såkalt PID (personlig ID). PID kan genereres her: PID-automat


2) Viktig teknisk informasjon

Både Chrome, Mozilla, Opera og Internet Explorer har nettleser-versjoner med innebygd støtte for domenenavn med nasjonale tegn. Gamle nettlesere støtter ofte ikke dette. Vi anbefaler at du snarest oppgraderer dine nettlesere dersom du sitter med eldre versjoner, slik at nasjonale tegn og spesialtegn i domenenavn vil fungere.

Domenenavn med spesialtegn som Æ/Ø/Å vil ikke nødvendigvis være like robuste i bruk som domenenavn med standardtegn. Siden domenenavnsystemet er internasjonalt, kan det tidvis oppstå problemer ved utveksling av adresser med nasjonale tegn. Alle tegn kan ikke tastes inn fra alle tastaturer, og en del programvare er foreløpig ikke utviklet for å kunne håndtere nasjonale tegn i adresser. Et helnorsk domenenavn, for eksempel blåbærsyltetøy.no, vil derfor kunne framstå som en uforståelig tekststreng i enkelte sammenhenger. På grunn av dette anbefaler NORID at de som velger å skaffe seg navn med nasjonale tegn også sørger for en utgave som bare har standardtegn (blabarsyltetoy.no).

Uansett gir domenenavn med nasjonale tegn helt klart nye muligheter når det gjelder lokal profilering av virksomheter i Norge. Overfor lokale markeder kan det ha stor betydning å kunne skrive et domenenavn på korrekt norsk.

Hostnavn (navnetjenere) som inneholder domenenavn med nasjonale tegn blir ikke tillatt registrert hos NORID.

Når det gjelder e-post kan dette være problematisk ved bruk av domenenavn med nasjonale tegn/spesialtegn. Dette fordi enkelte e-postsystemer ikke støtter spesialtegn i domenenavn, og noen av disse systemene konverterer ikke spesialtegn på riktig måte. De fleste e-postprogrammer, som eksempelvis Outlook og Thunderbird, støtter e-postadresser med spesialtegn. Men dersom du skal sende e-post til eller fra en e-postadresse med spesialtegn, forutsetter det at mottakers programvare kan tolke e-postadressen, og det er ikke alltid tilfelle. Det er derfor ikke helt optimalt å benytte e-postadresser på domenenavn med spesialtegn.


3) Aktuelle linker

NORIDs informasjon om nasjonale tegn:
http://www.norid.no/domeneregistrering/idn/

Oppdatert navnepolitikk for .no-domener:
http://www.norid.no/navnepolitikk.html

Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter:
http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-a.html

Det geografiske navnetreet:
http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.html

Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener:
http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-c.html

Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn:
http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-e.html

Oppdatert egenerklæring for domenenavnssøknad:
http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-g.html

ACE

De fleste bedrifter som registrerer sitt eget domenenavn på internett har behov for å utnytte domenenavnet maksimalt ved bruk av internettsider og e-post. Et nytt begrep som har dukket opp ved innføring av domenenavn med nasjonale tegn er «ACE-konvertering». Det kan lønne seg å lære betydningen av begrepet først som sist, ettersom all nytteverdi av domener med nasjonale tegn inntil videre er hundre prosent basert på ACE-konvertering.

ACE og internettsider

En konvertering av et ÆØÅ-domene til ACE-format er nødvendig av flere grunner. For det første er navnetjenere (Domain Name Servers – DNS) selve primus motor for dagens internett-struktur. Det betyr at hver enkelt navnetjener rundt omkring på det verdensomspennende internettet inneholder informasjon/databaser om et stort antall domenenavn. Informasjonen beskriver blant annet hvilke maskiner/servere aktuelle domener skal peke til på internett, slik at brukeren av internett havner på korrekt nettside når man surfer rundt på nettet. De fleste navnetjenere eller maskiner som drifter internettsider støtter pr. dags dato bare internasjonalt tegnsett. Det vil si at de ikke støtter spesialtegn, som for eksempel Æ, Ø og Å. Dermed må alle domenenavn, uansett om de består av internasjonale tegn eller nasjonale spesialtegn, registreres på navnetjenerne med standard internasjonale tegn.

ACE og e-post

For det andre er mesteparten av dagens programvare for maskiner som drifter e-post for et domenenavn basert på tolkning av internasjonale tegn, ikke nasjonale spesialtegn. E-postadressen post@kværner.no må derfor gjøres om til post@xn--kvrner-qua.no, slik at en maskin som drifter e-post for et domenenavn skjønner betydningen av tegnene, og kan levere e-post til mottakeren.

På bakgrunn av ovenfornevnte er hensikten med konvertering fra kværner.no til ACE-formatet xn--kvrner-qua.no åpenbar. Navnetjeneren skjønner fint tegnene i ACE-formatet av domenet, men skjønner ikke tegnet Æ i den norske formen av domenenavnet. Dette skaper i oppstartfasen en del spørsmål, frustrasjoner og problemstillinger, men teknologien er betraktelig forbedret på disse områdene den senere tid.

Praktisk eksempel

Du har registrert domenenavnet blåbærmuffin.no og ønsker gjerne å utnytte domenenavnet både til en nettside og e-post. Firmaet som har registrert domenenavnet for deg støtter mest sannsynlig bruk av både nettside og e-post. Domenet blåbærmuffin.no blir satt opp på leverandørens navnetjener (DNS) i ACE-format, og domenet blir pekt til korrekt maskin som drifter din internettside. Du får tilgang til oppsett av e-postkontoer for domenenavnet, og e-post-adressen blir konfigurert i ACE-format på maskinen som drifter e-posten din.

Kompatibilitet

Følgende programvare støtter bruk av nasjonale spesialtegn:
De fleste versjoner av nettlesere til Edge, Internet Explorer, Mozilla, Chrome og Opera.
De fleste e-postklienter levert av Microsoft og Mozilla.