SRV-oppføringer

Kunder kan ha behov for SRV-oppføringer i DNS, ofte i forbindelse med at Office 365 benyttes.

Instruksen fra Microsoft vil ser omtrent slik ut:

Du legger til dette i DNS ved å logge inn i kontrollpanelet vårt.

Velg «Mine tjenester» -> «Domener» -> «Funksjoner» -> «DNS».

SRV-recorden legges inn på denne måten:

Selve oppføringen i DNS vil da se slik ut: