Legge til e-postkonto på iPhone og iPad

Følg stegene nedenfor for å sette opp din nye e-postadresse på iOS/iPhone. Denne guiden tar utgangspunkt i et IMAP-oppsett. Vi anbefaler IMAP, spesielt når du skal bruke din e-postadresse på flere enheter.

» Les mer: Hva er forskjellen på POP og IMAP?

1. Gå til «Innstillinger» på din enhet.


2. Velg «Mail, kontakter, kalendere».3. Velg «Legg til konto».


4. Velg «Annen» i dette bildet.


5. Velg «Legg til e-postkonto».


6. Skriv inn ditt navn, din fulle e-postadresse og ditt passord. E-postadresse og passord er det du har valgt i ditt kontrollpanel oss. I «Beskrivelse» kan du skrive det du vil. Trykk «Neste».


7. Skriv inn innkommende e-posttjener og utgående e-posttjener. Begge disse skal være mail.fastname.no. Skriv også inn ditt brukernavn (e-postadressen) og passord for både innkommende og utgående tjener. Trykk «Neste».

OBS: Du MÅ skrive inn brukernavn og passord selv om det står «valgfritt» i feltene.


8. Du vil nå se at kontoen vil bli verifisert.


9. Sjekk at «E-post» for denne kontoen er påslått og trykk «Arkiver». Kontooppsettet blir nå lagret.


Følgende må gjøres til slutt for å få helt riktig oppsett:

10. Gå inn på «Innstillinger» -> «Mail, kontakter, kalendere» igjen. Trykk på e-postkontoen du nettopp la til.


11. Trykk på «Avansert» nederst i dette bildet.


12. Trykk på «IMAP-baneprefiks» og skriv inn følgende: INBOX
Sjekk også at SSL er påslått og tjenerport er 993. S/MIME kan være avslått.


13. Gå ett hakk tilbake til nedenforstående bilde og trykk på SMTP-serveren.


14. Sjekk at det står brukernavn og passord for den utgående tjeneren. Det skal være hele din e-postadresse som brukernavn, samt passordet du har til e-postkontoen. Skru på «SSL» og skriv inn «Tjenerport» 465. Trykk «Ferdig», så er kontooppsettet fullført.